Nüfus Müdürlüğü Pasaport Çıkartma İşlemleri İçin Randevu Alma

Tarafından   2018-03-07

Nüfus Müdürlüğü Pasaport Çıkartma İşlemleri İçin Randevu Alma

Pasaport işlemlerinin emniyetten alınarak nüfus müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar bitti. 5 Mart’tan itibaren nüfus müdürlüklerine devredilmeye başlayan pasaport işlemleri 2 Nisan’da ise tümüyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne devredilmiş olacak.

Türkiye’de günde 8 bin civarında yeni pasaport için başvuru gerçekleştiriliyor. Nüfus müdürlükleri MERNİS sistemi üzerinden bağlanarak vatandaşların pasaport başvuru işlemleri değerlendiriyor. Pasaport işlemlerinin Nüfus Müdürlüklerine devri öncelikle 10 ilde, daha sonra 10 il daha eklenerek gerçekleştirildi.

Pasaport çıkartmak için başvuru işlemi merkezi randevu sisteminden alınacak randevusu ile gerçekleştiriliyor. 2 Nisan’dan itibaren tüm nüfus müdürlüklerinden pasaport dağıtımı yapılabilecek.

Nüfus Müdürlüklerine hangi pasaportlar için başvuru yapılır?

Umuma mahsus pasaportları tüm nüfus müdürlüklerinden , yeşil ve gri pasaportlar ise il müdürlüklerinden alınabilecek.

Yeni pasaport kaç günde teslim edilir?

Nüfus müdürlüklerine yapılacak pasaport başvuruları 7-10 gün arasında sonuçlandıırılır. Bu süre başvurulardaki yoğunluğa göre 15 güne çıkabilir.Başvuru işlemi gerçekleştirildikten sonra pasaportunuzun hangi aşamada olduğu e-posta yolu ile bilgilendirilecektir.

Tanzimi tamamlanan pasaportlar başvuru esnasında belirtilen adrese PTT kargo ile teslim edilecektir.

Nüfus Müdürlükleri İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız

Alo 199 İçin Tıklayınız

Pasaport Türleri Nelerdir ?

– Umumi pasaport: Her Türk vatandaşına verilebilir. KKTC vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden vatandaşların da alabilecekleri en yaygın pasaport türüdür.

– Hususi pasaport: 1. 2. ve 3. dereceli devlet memurlarına, belediye başkanlarına, eski TBMM üyelerine, ülke için olağanüstü faaliyetlerde bulunanlara ve bunların 18 yaşına kadar olan çocukları ile evlenmemiş kız çocukları ve 25 yaşın altında olup eğitimine devam eden erkek çocuklarına ve anne – babalarına verilir.

– Hizmet pasaportu: Devlet tarafından görevlendirilen kişilere görevleri süresince geçerli olarak verilen kısa süreli pasaporttur.

– Diplomatik pasaport: Diplomatik temsilciliklerde çalışanlara, TBMM üyelerine, Yüksek Yargı üyelerine ve Kuvvet Komutanları ile Genelkurmay Başkanına verilir. Diplomatik Pasaport alma hakkı olan kişilerin 18 yaşına kadar olan çocukları ile evlenmemiş kız çocukları ve 25 yaşın altında olup eğitimine devam eden erkek çocuklarına ve anne – babalarına verilir.

– Seyahat Belgesi: Pasaportu kayıp veya çalınmış olanlara kısa süreliğine verilir.

– Gemi Adamı Cüzdanı: Uluslararası gemilerde görev yapan Türk mürettebata verilir.

Harçsız Pasaport Uygulaması Kimler için Geçerli?

Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı ile müracaat etmeleri halinde belgede belirtilen süre kadar harçsız pasaport düzenlenir.

(Diplomatik, hususi damgalı, hizmet damgalı, umuma mahsus münferit pasaportlar için)

Pasaport cüzdan bedeli :108.00 TL.

(6) sayılı tarifede belirtilen yeni harç bedelleri;

6 Aya kadar Pasaport ücreti: 137.40 TL.

1 Yıl için Pasaport ücreti: 200.80 TL.

2 Yıl için Pasaport ücreti: 327.80 TL.

3 Yıl için Pasaport ücreti: 465.50 TL.

3 Yıldan fazla süreli Pasaport ücreti: 656.00 TL.

olarak belirlenmiştir.

Vatandaşların 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle pasaport başvuru işlemleri buna göre yapılacaktır.​​

e-Pasaport için nasıl başvurabilirim?
Pasaport başvuru işlemleri genel itibari ile ilgili İl ve İlçe Nifus Müdürlüğü için randevu alınarak yapılmaktadır, web sitesi ’’e-pasaporta hemen başvur’’ kısmından gerekli adımları takip ederek randevu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yaşlı, hasta ve engelli vb. vatandaşlarımızın işlemleri randevusuz olarak ta alınmaktadır, Randevusuz müracaat işlemleri kısıtlı sayıdadır.
e-Pasaport randevu işlemleri yalnızca web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yeni pasaport başvurusunda istenilen belgeler neler?

UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACAAT EVRAKLARI

TC kimlik numaralı Kimlik Kartı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm).

Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.

Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır.

Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.
Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır.

Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli , Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.

Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi ile banka görevlisinin“ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.

Pasaport Harç Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Mevcut Pasaport

Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

18 Küçük Olanlar ile Mahcurlar İçin Muvafakatname

18 yaşından küçük olanlar ve mahcurların pasaport alabilmeleri için kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereği; Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba birlikte muvafakat vereceklerdir. Ortak hayata son verme, boşanma halinde Mahkeme tarafından velayat kime verilmiş ise sadece onun muvafakatı, anne veya babadan birinin ölümü halinde sağ olanın muvafakatı, anne ve baba evli ancak bunlardan birinin kısıtlı olması (ceza evinde olması) halinde velayetin kısıtlı olmayan tarafa ait olduğundan, kısıtlı olmayanın muvafatı (Kısıtlılık hali sona erince ikisinin muvafatı), anne ve babanın hastalığı, deneyimsizliği, özürlü olması vb. sebeplerden dolayı velayet görevini yerine getirememesi hallerinde Mahkeme kararı ile velayet kaldırılmış ise yine Mahkemece tayin edilen vasinin muvafakatının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.

Öğrenci Meşruhatlı (Harçsız) Pasaport Almak İsteyen Vatandaşlarımız

a-)Öğrenimine Türkiye’de devam edenler;

Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksekokul yönetimlerine (Rektörlük/Dekanlık/MYO Yönetimi/Enstitü Yönetimi vs.) başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

b-) Öğrenime yurtdışında devam edenler;

Öğrenimine yurt dışında ki okullarda devam eden öğrencilerin okullarından aldıkları “Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri” ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği,
Yurt içinde ise T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması;

c-)Yurtdışındaki Okula kayıt yaptıracaklar için;

Yurtdışında, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda Başkaca engel bir durum olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilirler.

Yurt içinde,ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması

Nüfus Müdürlüğü Pasaport Çıkartma İşlemleri İçin Randevu Alma” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.